(TC西沙海战)

08/28/20

Home
ThuỷThủĐoàn HQ-4
HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa
TâySa HảiChiến
Hải-Chiến theo Trung-Cộng
TrangH́nh HảiChiến HoàngSa
NguyễnMạnhTrí-HoàngSa
HQ10 TrụcVớt
AnhHùng NguyễnThànhSắc
ChiếnThuật ĐầuChữ T
Trận HoàngSa Hồ Hải
Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến
HQ16-HQ5 Bắn Nhau
QuanBinhTC HoàngSa1974
HQ5-Ră Ngũ
Đại-Tá Ngạc Ở Đâu
HồHải-TruyềnTin Của ĐT Ngạc
Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo
Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa
TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử
Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu
AnhHùng BH NguyễnVănVượng
TưởngNiệm  AnhHùng NguyễnVănĐồng
Phạm Ngọc Đa AnhHùng Tử-Sĩ
TaoBanNuocKhong
VĩnhBiệt NguyênNhi
CáchNhìn LịchSử XâmLược
NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong
NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa
VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa
Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm
HànhQuân TrầnHưngĐạo47
Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến
TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT
Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4
Tài-Liệu CTCT/VNCH
Pḥng-Tai của HQ-4
DanhSách CốThủ HoàngSa
Tổng-kết Hải-Chiến
TrươngVănLiêm-HQ5
Thư Người Giám-Lộ
T́m Hiểu Gerald Kosh
Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ
Thư Bạn ĐồngMôn ChuVănAn
Anh-Hùng Vương-Thương
TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch
Lố bịch kiểu Tàu phù
Hải-Chiến theo BùiThanh
AnhHùng BùiQuốcDanh
VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo
Người AnhHùng HoàngSa
Thư HT PhạmTrọngQuỳnh
Văn Tế HoàngSa
Hồi Kư Của Ngườivề Từ HoaLục
VưongThếTuấn: HQ4 Xin Rút Lui
Những BàiCa HảiChiến HS
Thơ 32 Năm Kỷ-niệm
Giới Thiệu
BứcThư 15 Năm
Tựa
Thư Riêng Về Đơn-Vị
ToànTập
Tiểu Sử Vũ Hữu San
ChuyệnMột ConTàu
Gặp lại Niên-Trưởng NBT
24 Years After Naval Battle
TrùmMền HôXungPhong

 

Các Chiến-hạm & Chiến-thuyền Tham-dự trận Hải-chiến Hoàng-Sa Ngày 19-1-1974

Vũ-Hữu-San

    Hải-Quân Việt-NamCộng-Hoà:

HQVN có 4 chiếc tàu sau đây:

- HQ 4 Khu-Trục-Hạm tiếng Mỹ là Destroyer Escort, Radar picket -DER, trang-bị radar rất mạnh. VNCH sử-dụng như chủ-lực-hạm của Hạm-Đội.

-  HQ 5 & HQ 16 Tuần-Dương-Hạm tiếng Mỹ là High Endurance Cutter - HEC, nguyên là loại Tuần-Duyên-Hạm của US Coast Guard chuyển-giao, dùng tuần-dương.

- HQ 10 Hộ-Tống-Hạm tiếng Mỹ Patrol Craft, Escorted -PCE.

 

 

 

Hải-Quân Trung-Cộng:

Hải Quân Trung Cộng theo Bộ Dân-Vận & Chiêu-Hồi viết trong sách "Hoàng Sa - Lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa" (tháng 3-1974) có h́nh vẽ tượng-trưng các tàu thuyền Việt-Nam & Trung-Cộng (các trang 23 & 25):

Lực lượng ta hiện diện gồm có 4 chiến hạm.

Phía địch vào sáng 19-1-1974 có:

4 chiến hạm lớn,

2 tàu vũ trang nhỏ,

1 tàu chuyển vận loại trung và

1 pháo hạm không rơ loại.

 

Hải Quân Trung Cộng theo Hải-Sử Tuyển-Tập

Địch:

- 02 chiến hạm Kronstadt (271 và 274) trang bị đại bác 100 ly (1), 2 đại bác 37 ly, vận tốc 24 gút.

- 02 chiến hạm loại T43 (389 - 396) cải biến trang bị 1 đại bác 100 ly (2), 4 đại bác 37 ly. Vận tốc 17 gút.

- 02 tàu đánh cá vơ trang đại bác 25 ly.

- 01 tàu chuyển-vận loại trung 2400 tấn

- Các tàu buồm & Pháo-hạm.

 Ghi nhận: Cũng như tài liệu thời đó Jane's Fighting Ships ghí sai: thực ra tàu TC trang bị đại bác 85 ly ṇng dài.

 

Hải Quân Trung Cộng theo "Tuyên cáo của Bộ Trưởng Ngoại giao Việt Nam Cộng Hoà về những hành động gây hấn của Trung cộng trong khu vực đảo Hoàng sa ngày 19.1.1974" th́ Lực lượng Hải-quân Trung-Cộng gồm 11 chiến đỉnh thuộc nhiều loại và trọng lượng khác nhau, kể cả một tàu loại Komar có trang bị hỏa tiễn (3).

Nhà nghiên-cứu Trần-Đỗ-Cẩm phân-tích ra 11 chiếc tàu đủ loại đó gồm có:

- 2 Hộ Tống Hạm chống tàu ngầm (Submarine Chaser) loại Kronstadt mang số 271 & 274.

- 2 chiếc Trục Lôi Hạm (tàu rà ḿn) loại T-43 mang số 389 & 396 trực tiếp tham chiến là có hỏa lực đáng kể.

- Những chiếc khác là tàu chở quân hay ngư thuyền vơ trang.

- Ngoài ra, c̣n có 2 Kronstadt mang số 281 và 282 tới sau trận hải chiến.

 

Tổng kết Lưc-lượng xâm-lăng Trung-Cộng gồm có

- 2 Hộ Tống Hạm săn tàu ngầm (Submarine Chaser) kiểu Liên-Xô Kronstadt mang số 271 & 274. Trung-Cộng gọi là Liệp-Tiềm-Đinh Kronstadt.

- 2  Trục Lôi Hạm (Mine Sweeper) loại T-43 mang số 389 & 396. Trung-Cộng gọi là Tảo-Lôi-Hạm.

- 2 Hộ-Tống-Hạm cao-tốc  30.5 gút (High Speed Patrol Craft) mang số 281 và 282. Hainan Type 037 Trung-Cộng gọi là Liệp-Tiềm-Đĩnh Hainan lớp 037.

- 2 Ngư thuyền tên Nam Ngư (Nan Yu thuộc Công-Ty Hải-Nam Ngư-Nghiệp) mang số 402 & 407, vơ trang nặng & trang-bị các tiểu-đinh cao-tốc để đổ-bộ.

- 1 Quân-Vận-Đĩnh đổ-bộ quân tăng-cường.

- 1 Pháo hạm không rơ loại, cột buồm cao (4)

- 1 tàu chuyên-chở loại trung 2400 tấn (5).

- 1 tàu buồm.(6)

- 1 tiểu-đĩnh xung-phong vỏ bọc sắt, luôn-luôn chạy phía sau của tàu vơ-trang Nam-Ngư (xem h́nh chiến trường HQ-4).

- 20 thuyền cá dân quân Hải Nam đi theo 2 tàu cá vơ-trang (7)

-1 Hỏa vận hạm tiếp dàu cho hải đội TC /Hoang sa (7)

- 1 Vận tải hạm chở quân, mang số 705 (7)


(1) Chinh-xác là Đại-bác 85 ly ṇng dài, .

(2) Chinh-xác là Đại-bác 85 ly ṇng dài.
(3) Cá-nhân tôi không nh́n thấy.

(4) Cá-nhân tôi không nh́n thấy, có thể sau đảo hay rạn san-hô.

(5) HQ-5 báo cáo. Cá-nhân tôi không nh́n thấy, có thể sau đảo hay rạn san-hô.

(6) HQ Hoa Kỳ báo cáo có 11 tàu Trung Công. Trong biên bản hai cuộc họp về vấn đề Đông Dương ngày 25/1/1974 và ngày 31/1/1974 do ngoại trưởng Henry Kissinger chủ tŕ, Đô-Đốc Thomas H. Moorer, chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân báo cáo: “Chúng ta đă tránh xa vấn đề... Một đội tuần tra của Nam Việt Nam trong khu vực phát hiện một số tàu Trung Quốc tiến về các đảo; họ tiến đến và đưa khoảng 75 người lên đảo Duncan (Quang Ḥa). Đó là một trong các đảo phía nam của nhóm Nguyệt Thiềm. Họ phải đối đầu với hai đại đội Trung Quốc. Phía Nam Việt Nam phải rút sang các đảo gần đó. Bốn tàu Nam Việt Nam và khoảng 11 tàu Trung Quốc sau đó có trận hải chiến trong khi quân Nam Việt Nam rút lui”.

(7) Báo Cáo sơ khởi và chính thức của Tư lệnh HQ Trung-Cộng Nguỵ-Minh-Sâm.

 

H́nh vẽ tượng-trưng các tàu thuyền Việt-Nam & Trung-Cộng trong sách của Bộ Dân-Vận & Chiêu-Hồi"Hoàng Sa - Lănh thổ Việt Nam Cộng Ḥa", tháng 3-1974, trang 23.

 Theo tài-liệu Trung-Cộng "Hải chiến Tây Sa Trung – Việt - Ghi chép đầy đủ ngày 7-7-1974" (Quốc Thanh dịch), ngoài các chiến-hạm chiến-đĩnh kể trên, Trung-Cộng đă nhanh chóng điều-động thêm một số rất lớn tàu chiến tới biển Hoàng-Sa, tổng cộng 15 tàu ngay sau đó:

"Đêm ngày 19 tháng 1, hạm đội hải quân Nam Hải tuân theo chỉ thị của cấp trên đă nhanh chóng điều tổng cộng 15 tàu, gồm 1 tàu cứu hộ, 1 tàu  chống ngầm, 8 tàu cứu hộ loại nhỏ, 5 tàu ngư lôi, vận chuyển 3 đại đội thuộc trung đoàn 10 pháo đài đồn trú Du Lâm, 2 đội trinh sát cùng một bộ phận các phân đội và dân binh tăng cường thuộc Quân khu Quảng Châu, tổng cộng 508 người, lần lượt tới vùng biển quần đảo Vĩnh Lạc từ 4 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 20, với sự yểm hộ của hàng chục lượt máy bay chiến đấu của lính hàng không thuộc Hạm đội Nam Hải. Chuẩn bị thu hồi lại các đảo đă bị quân đội Nam Việt xâm chiếm, đồng thời đánh các tàu Nam Việt có khả năng tái xâm nhập".

Nói chung lại, tàu TC lúc đó không c̣n là 13 chiếc, mà tổng số đă vọt lên 28 chiếc tham-sự chiến-dịch, trong đó thêm một tàu vận-tải rất lớn bị tổn-thất v́ lỗi hải-hành, va vào đá ngầm: đại h́nh vận thâu thuyền hướng tiền phương vận du liêu bất liêu cai thuyền hàng tuyến bất thục tại quỷ tiều các thiển án thao điển ứng phóng du phù khởi ... (hồi ức của tướng Tư-Lệnh Nguỵ-Minh-Sâm: quư sửu hải chiến —— tây sa hải chiến bất hoàn toàn báo cáo).


 

 

     

Home | ThuỷThủĐoàn HQ-4 | HìnhẢnh HQ4 HảiChiến HoàngSa | TâySa HảiChiến | Hải-Chiến theo Trung-Cộng | TrangH́nh HảiChiến HoàngSa | NguyễnMạnhTrí-HoàngSa | HQ10 TrụcVớt | AnhHùng NguyễnThànhSắc | ChiếnThuật ĐầuChữ T | Trận HoàngSa Hồ Hải | Diễn-Tiến Trận Hải-Chiến | HQ16-HQ5 Bắn Nhau | QuanBinhTC HoàngSa1974 | HQ5-Ră Ngũ | Đại-Tá Ngạc Ở Đâu | HồHải-TruyềnTin Của ĐT Ngạc | Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo | Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa | TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử | Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu | AnhHùng BH NguyễnVănVượng | TưởngNiệm  AnhHùng NguyễnVănĐồng | Phạm Ngọc Đa AnhHùng Tử-Sĩ | TaoBanNuocKhong | VĩnhBiệt NguyênNhi | CáchNhìn LịchSử XâmLược | NgườiLínhGiàHQ4 NgôThếLong | NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa | VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa | Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm | HànhQuân TrầnHưngĐạo47 | Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến | TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT | Bộ H́nh ChiếnTrường HQ-4 | Tài-Liệu CTCT/VNCH | Pḥng-Tai của HQ-4 | DanhSách CốThủ HoàngSa | Tổng-kết Hải-Chiến | TrươngVănLiêm-HQ5 | Thư Người Giám-Lộ | T́m Hiểu Gerald Kosh | Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ | Thư Bạn ĐồngMôn ChuVănAn | Anh-Hùng Vương-Thương | TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch | Lố bịch kiểu Tàu phù | Hải-Chiến theo BùiThanh | AnhHùng BùiQuốcDanh | VũĐ́nhQuang-AnhHùngHảiPháo | Người AnhHùng HoàngSa | Thư HT PhạmTrọngQuỳnh | Văn Tế HoàngSa | Hồi Kư Của Ngườivề Từ HoaLục | VưongThếTuấn: HQ4 Xin Rút Lui | Những BàiCa HảiChiến HS | Thơ 32 Năm Kỷ-niệm | Giới Thiệu | BứcThư 15 Năm | Tựa | Thư Riêng Về Đơn-Vị | ToànTập | Tiểu Sử Vũ Hữu San | ChuyệnMột ConTàu | Gặp lại Niên-Trưởng NBT | 24 Years After Naval Battle | TrùmMền HôXungPhong

This site was last updated 08/28/20

Free Web Hosting