Gặp lại Niên-Trưởng NBT
Home ] DanhSách ThuỷThủĐoàn HQ-4 ] AnhHùng NguyễnThànhSắc ] ChiếnThuật ĐầuChữ T ] HìnhẢnh HảiChiến HoàngSa ] TâySa HảiChiến ] QuanBinhTC HoàngSa1974 ] HQ5&HQ16 Bắn Nhau ] Hải-Chiến theo Trung-Cộng ] Danh-Sách Tử-Sĩ Hoàng-Sa ] TruyệnNựcCười MấyAnh SửaQuân-Sử ] Lệnh TamBấtĐả-HứaThếHữu ] AnhHùng BH NguyễnVănVượng ] TưởngNiệm  Anh-Hùng Nguyễn Văn Đồng ] TaoBanNuocKhong ] VĩnhBiệt NguyênNhi ] CáchNhìn LịchSử XâmLược ] NgườiLínhGiàHQ4 Ngô Thế Long PhỏngVấn ] NguyễnThượngLong-HảiChiến HoàngSa ] VănTế 74 TửSĩ HảiChiến HoàngSa ] VươngThếTuấn: HQ-4 Xin Rút Lui ] Nhớ lại HCHS & SuyNgẫm ] HànhQuân TrầnHưngĐạo47 ] Các ChiếnHạm VN&TC ThamChiến ] TàiLiệuHQ4-TổngCụcCTCT ] TàiLiệu TổngCục CTCT ] Bộ Hình ChiếnTrường HQ-4 ] Phòng-Tai của HQ-4 ] DanhSách CốThủ HoàngSa ] TrươngVănLiêm-HQ5 ] Thư Người Giám-Lộ ] Tìm Hiểu Gerald Kosh ] Tiểu-Sử Anh-Hùng Tử-Sĩ ] Đại-Tá Ngạc Ở Đâu ] Bông Hồng Cho Nhựt-Tảo ] Thư HT PhạmTrọngQuỳnh ] Anh-Hùng Vương-Thương ] TrầnVănĐảm-AnhHùng&Nhà VôĐịch ] Lố bịch kiểu Tàu phù ] Tổng-kết Hải-Chiến ] Hải-Chiến theo BùiThanh ] Tài-Liệu CTCT/VNCH ] AnhHùng BùiQuốcDanh ] VũĐìnhQuang-AnhHùngHảiPháo ] Người AnhHùng HoàngSa ] Văn Tế HoàngSa ] Hồi Ký Của Ngườivề Từ HoaLục ] Giới Thiệu ] Tựa ] Thư Riêng Về Đơn-Vị ] BứcThư 15 Năm ] ToànTập ] Những BàiCa HảiChiến HS mới ] Ca Nhạc 30 Năm Tưởng Niệm ] Tiểu Sử Vũ Hữu San ] Thơ 32 Năm Kỷ-niệm ] Vài Dòng HQ.4 ] Chuyện Một Con Tàu ] [ Gặp lại Niên-Trưởng NBT ] 24 Years After Naval Battle ] TrùmMền HôXungPhong ]

 

HOÀNG SA CHIẾN TÍCH

                            Hoàng Sa hải chiến ba thành chấn

                           nhạc đội thanh đề mịch vũ công

                           Xích Bích cựu thời vu hà cục

                           huyền cơ khả thiểu độ Đông phong? 

 

  戦 積

                           

                          

                          

                            

   Dịch nôm:  

                            Hải chiến Hoàng Sa ầm sóng dậy

                            nhạc trưởng dạo đàn vắng vũ công

                            về đâu Xích Bích thời xưa ấy

                            nếu thiếu cơ trời ngọn gió Đông?

Trong truyện Voyage in India, giáo sư Godbole nói:” You can do whatsoever you want to, the outcome is the same.”

Nói cách khác, con người  tạo nghiệp và cái nghiệp dẫn con người đi

.

Kỷ-niệm ngày gặp lại Niên-Trưởng NBT. Chân-thành cảm-tạ sâu đậm tấm lòng quý-hoá của Ông.